درخواست سوخت حمایتی

لطفا پس از ثبت درخواست در سامانه ایران سابات، در صورت نیاز جهت پیگیری تائید درخواست توسط شرکت برق، از طریق پیام رسان بله به شماره «09366619062» پیام دهید.

شماره تماس: 05138189062  تماس با ما
پیام رسان بله: 09366619062  صفحه نخست